Ingen marten 2019

Ingen marten 2019

Då vi fått flera frågor om detta inser vi att det behövdes lite information på hemsidan. Inte heller 2019 kommer I2 Marten att genomföras. I och med det så ser vi från arrangerande förening att marknaden är nedlagd för all framtid. Tack till alla er som besökt oss genom åren!